– Har du sikret dit vand?

Som virksomhed har du erstatningspligt, hvis der løber vand fra din virksomhed tilbage til vandværket.

Bruger du for eksempel vandslanger i rengøringen eller i produktionen, så er det ikke alene en god ide, men også lovpligtigt at tilbagestrømssikre dine installationer.

Uden en tilbagestrømssikring risikerer du at sprede forurening og bakterier til drikkevand.

Fordele ved Aquasafe:

  • Sikring af rent vand
  • Forebygger ulykker/kontaminering
  • Testet og VA-godkendt
  • Opfylder EN/DS 1717/2008 krav
  • Standardgodkendt efter EN 13077/2008

I samarbejde med Danvan A/S tilbyder Pilegaard-Henriksen A/S den absolut bedste type 5-sikring.
Danvans tilbagestrømssikring er danskfremstillet og VA-godkendt af Teknologisk Institut i henhold til DS/EN 1717. Dermed er du sikret mod at urent vand fra din virksomhed løber tilbage til vandværket – og mod risikoen for at skulle betale tårnhøje erstatninger.

Kontakt Pilegaard-Henriksen, og hør mere om denne vigtige installation.

Ring på 6316 7600

Læs mere om Aquasafe tilbagesstrømssikring på Danvans hjemmeside.