21maj 2014

Arbejde på Thule Air Base

Pilegaard-Henriksen A/S skal fra juli 2014 og frem til foråret 2015 opføre en 3 etages beboelsesbygning indeholdende 48 lejligheder på Thule Air Base, Nordvest Grønland.

I den forbindelse har vi brug for folk med erfaring inden for montage af konstruktionsstål, skumpaneler, vvs-, el-, tømrer- og fugearbejde.

 


 

Vil du være en del af teamet på dette projekt?

Læs venligst stillingsopslaget og udfyld kvalifikationsmatrixen inden for det fagområde du ønsker at deltage i og send den til os på mailadressendorm13@pilegaard-henriksen.dk

Sidste ansøgningsfrist for alle fagområder er uge 22.

 


Generelle ansættelsesforhold

PDF-icon Læs om de generelle ansættelsesforhold

Klik på det ønskede fagområde nedenfor for yderligere information:


 • Jord-/beton arbejde

  Jordarbejdet påbegyndes i slutningen af juni måned 2014, hvor udgravningen ned til permafrosten påbegyndes og skal være færdigt medio juli måned 2014.

  Der er entreret med en underentreprenør om dette arbejde, og vi skal alene medvirke ved placering af præfabrikerede fundamenter, sammenstøbe disse og faststøbe ankre i toppen af betonfundamenterne.

  Herefter tildækkes fundamenterne med grus og pladsen er klar til råhus montagen.

  Kvalifikationsmatrix

  PDF-icon Jord- og betonarbejde (højreklik og gem på computer)

 • Råhus lukning

  Dette arbejde finder hovedsagelig sted i perioden fra medio juli måned 2014 og frem til medio september, som normalt er den periode hvor vejret tillader arbejder i det fri.

  Råhuset består af et søjle-/bjælkesystem i stål, der primært boltes sammen. Herefter indbygges etagedæk som trapez plader der skydes fast til stålkonstruktionen. Øverst monteres der stål gitterspær, der leveres færdige fra fabrik, som inden montagen bliver samlet på jorden i sektioner a 3 spær med åse og gangbro monteret, før disse enheder løftes op i endelig position.

  Facaderne består af vægpaneler i skum med pladestål på hver side, der kommer i fuld væghøjde og fastskrues til stålkonstruktionen. Tag og terrændæk består ligeledes af vægpaneler i skum, hvor taget dog tækkes med stålplader efterfølgende.

  Vinduer i facaderne består af plastvinduer. Der vil blive monteret to byggepladskraner til at løfte stålkonstruktioner, vægpaneler samt øvrige byggeelementerne på plads, og disse kraner suppleres af teleskoplæsser, der afhenter elementerne uden for kranernes rækkevidde. Endvidere monteres der to arbejdsplatforme til montage af vægpaneler, inddækninger, vinduer mv.

  For at udnytte den korte sommer på Thule, hvor der er lyst hele døgnet, vil der i perioden medio juli til medio september måned 2014 blive arbejdet i to holds skift, således der arbejdes 24 t på pladsen.

  Ved afslutning af råhuslukning udføres der en Door Blower attest samt en termografi analyse, som bekræftelse på at huset er tæt.

  Kvalifikationsmatrix

  PDF-icon Råhuslukning
  (højreklik og gem på computer)

 • VVS arbejde

  Dette arbejde starter primo september 2014 og afsluttes ultimo marts 2015, hvorefter der udføres testning af alle installationer frem til og med aflevering ultimo maj 2015.

  Varmekilden på Thule Air Base er damp, som føres ind i bygningen, hvor der udføres tre teknikrum, én på hver etage, hvori der placeres ab fabrik, færdig vekslerunit og ventilationsaggregat samt øvrig teknik. Alle rum opvarmes med vandbårne radiatorer.

  Der skal endvidere udføres 48 badeværelser, 21 køkkener samt 3 toiletter som alle skal have traditionelle vand og afløbsinstallationer samt sanitet monteret. Hele bygningen skal sprinkles, hvorfor der skal monteres komplet rørinstallationer, dyser mm. hertil på hver etage.

  Teknisk isolering af alle rør, kanaler mm. udføres ligeledes af egne folk.

  Ventilationsarbejdet udføres af en underentreprenør, hvorfor vi ikke søger folk hertil.

  Kvalifikationsmatrix

  PDF-icon VVS arbejde
  (højreklik og gem på computer)

 • EL arbejde

  Dette arbejde starter primo september 2014 og afsluttes ultimo marts 2015, hvorefter der udføres testning af alle installationer frem til og med aflevering ultimo maj 2015.

  Hovedforsyningen af EL kommer fra en transformatorstation placeret uden for bygningen, hovedkabler trækkes til El-teknikrum i stueplan.

  Der udføres tre EL-teknikrum, én på hver etage, hvori der placeres ab fabrik færdige EL-tavler.

  Alle installationer i huset udføres efter USA standart, dvs. i stålrør hvori der trækkes ledninger.

  Der udføres installation til 48 lejligheder med lys, stikkontakter, kabel TV, tele og data installation.

  Der skal endvidere udføres installation til adgangskontrol, varslingsanlæg, ABA anlæg, ventilations anlæg, varmekabler, CTS anlæg og potential udligning.

  Kvalifikationsmatrix

  PDF-icon EL arbejde
  (højreklik og gem på computer)

 • Tømrer arbejde

  Dette arbejde starter primo september 2014 og afsluttes ultimo marts 2015, hvorefter der udføres testing af alle installationer frem til og med aflevering ultimo maj 2015.

  Arbejdet består af montering af isolerede gipspladegulve incl. brandsikring med fugemateriale.
  Montering af isolerede forsatsvægge og rørkasser incl. lysninger og vinduesplader.
  Opsætning af nedhængte gipspladelofter på stålforskalling incl. isoleringsarbejde.
  Montering af nedhængte lette lofter i skinnesystem.
  Opstilling af lette gipspladevægge på stålskelet af varierende typer.

  Der stilles nødvendigt teleskoplæsser, stillads, hejs og hjælpemateriel til rådighed.

  Der kræves god erfaring med planlægning og montering af gipspladekonstruktioner, og der skal især tages hensyn til øvrige installatørers indbygning og klargøring idet der er mange skjulte installationer og mange indbygningsdetaljer.

  Gipsarbejdet forventes afsluttet ultimo 2014, således at der primo 2015 blot skal monteres inventar, indvendige døre i stålkarme, skilte samt loftpladerne i skinnesystemerne.

  Kvalifikationsmatrix

  PDF-icon Tømrer arbejde
  (højreklik og gem på computer)

 • Interiør arbejde

  Dette arbejde starter primo januar 2015 og afsluttes ultimo marts 2015, hvorefter der udføres testing af alle installationer frem til og med aflevering ultimo maj 2015.

  Der skal monteres inventar til 21 køkkener samt et par depotrum/garderober.
  Alle vægge og faste gipslofter skal spartles og males.
  Der skal ligges klinker på gulve i køkkener og badeværelse og ligeledes opsættes vægfliser i køkkener samt badeværelser, alt i alt ca. 1600 m2 fliser.

  Gulvbelægningsarbejde indeholdende tæpper, linoleum mm. udføres af en underentreprenør, hvorfor vi ikke søger folk hertil.

  Maler-/spartelarbejdet udføres af en underentreprenør, hvorfor vi ikke søger folk hertil.

  Kvalifikationsmatrix

  PDF-icon Interiør arbejde
  (højreklik og gem på computer)

Comments are closed.